Nasze Referencje

 

Naszą najlepszą reklamą oraz powodem do zadowolenia z wykonanej pracy jest równie zadowolony Klient. Przez te wszystkie lata doczekaliśmy się ich wielu. Z kolei oni odwdzięczyli się nam bardzo dobrymi opiniami na temat naszych prac. Aby zobrazować Państwu naszą jakość, profesjonalizm, terminowość i kompleksowe oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz jego finalizacji, zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

 

GMINA ŚWIERKLANY
"Remont części nawierzchni ul. Tulipanowej w Jankowicach"

GMINA ŚWIERKLANY
"Budowa chodnika w ciągu DW 932 (ul. Wodzisławska) w Świerklanach"

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
"Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Rymera w Radlinie"

GMINA GASZOWICE
"Budowa sieci wodociągowej w Gaszowicach ul. Wiejska"

GMINA GASZOWICE
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach ul. Wiejska"

URZĄD MIASTA KNURÓW
"Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 924 (ul. Zwycięstwa)"

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocznej w Gogołowie i w Jastrzębiu Zdroju"

GMINA GASZOWICE
"Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul. Reja"

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŻORY
"Wypełnienie nieczynnego kanału ogólnospławnego w ul. Traugutta i ul. Żeromskiego w Żorach "

ZAKŁAD DRÓG POWIATOWYCH
"Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce Leszczynach"

URZĄD GMINY MARKLOWICE
"Przebudowa skrzyżowania ul. Porzeczkowej i ul. Goplany do skrzyżowania z ul. Kanarkową w Marklowicach "

URZĄD MIASTA USTROŃ
"Rozbudowa drogi gminnej ul. Długa na odcinku 0,886 km "

WÓJT GMINY GORZYCE
"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej (Bluszczów) oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej (Czyżowice)"

URZĄD MIASTA USTROŃ
"Remont obwodnicy ul. Topolowej"

URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
"Budowa ul. Radoszowskiej - bocznej w Rydułtowach"

GMINA LYSKI
"Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Leśnej w Suminie"

GMINA GODÓW
"Wykonanie zagospodarowania terenu za budynkiem OK w Gołkowicach"

URZĄD GMINY PAWŁOWICE
"Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach"

URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
"Odwodnienie terenu ODJ nad skarpa PKP w Rydułtowach"

JSW KWK BUDRYK
"Remonty dróg na terenie Gminy Gierałtowice i Ornontowice oraz remont sieci wodno-melioracyjnych"

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŻORACH 
"Wykonanie robót polegających na wypełnieniu, nieczynnego kanału ogólnospławnego w ul. Ogrodowej w Żorach"

URZĄD GMINY LYSKI
"Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Stodolskiej w miejscowości Zwonowice"

WÓJT GMINY ŚWIERKLANY
"Remont drogi Gminnej ul. Stawowa w Świerklanach wraz z przebudową poboczy w zakresie nawierzchni i podbudowy"

URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
"Droga osiedle na Wzgórzu od 2B-2E w Rydułtowach"

URZĄD MIASTA KNURÓW
"Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo Mieszkaniowe"

URZĄD GMINY SUSZEC
"Przebudowa ul. Jasnej w Kryrach"

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu-Zazdrości"