Usługi

Oferujemy szeroki wachlarz usług w trzech głównych kategoriach: roboty ziemne, brukarstwo i budownictwo.

Budownictwo drogowe

W ramach budownictwa drogowego oferujemy usługi w zakresie:

 • budowy, modernizacji i remontów dróg, parkingów i ciągów pieszych
 • budowy infrastruktury komunikacyjnej obiektów handlowych i przemysłowych
 • wykonawstwa nawierzchni bitumicznych, betonowych, z kostki brukowej i granitowej
 • podbudowy kamiennej i betonowej
 • odwodnień powierzchniowych i wgłębnych
 • kompleksowych usług brukarskich

Wykonujemy prace związane z szeroko rozumianym budownictwem lądowym. Dzięki stałemu rozwojowi oraz inwestycjom w innowacyjne technologie, dysponujemy nowoczesnym sprzętem przeznaczonym do wykonywania robót drogowych. Do wykonawstwa zleconych prac używamy materiałów renomowanych firm, gwarantujących wysoką jakość. Dotychczasowe realizacje świadczą o naszej dokładności i fachowości. Wybór naszych usług to dla Państwa gwarancja zadowolenia na długie lata.Oferowana gama usług obejmuje działania od projektu do finalnego odbioru. Projekt wykonywany jest w ścisłej współpracy z inwestorem, tak by uwzględniać jego potrzeby i oczekiwania – co jest gwarancją satysfakcji obu stron. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, pomysły i nowości, a także służymy fachową pomocą i doradztwem, na każdym etapie realizacji zleconych prac – tak by efekt końcowy był jak najbardziej odpowiadający Państwa założeniom i mógł przez długie lata spełniać swoje funkcje użytkowe.

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe

W swojej ofercie posiadamy usługi w zakresie budowy i montażu m.in.:

 • sieci wodociągowych tranzytowych
 • sieci wodociągowych magistralnych
 • sieci rozdzielczych osiedlowych
 • połączeń domowych – przyłącza wodociągowe
 • montażu wodomierzy głównych
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • systemów zagospodarowania wód deszczowych
 • zbiorników retencyjnych, infiltracyjnych

          Jednym z najważniejszych elementów zagospodarowania działek , w budownictwie jednorodzinnym czy dla powstających obiektów przemysłowych lub użyteczności publicznej, jest przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Dla wielu inwestorów konieczne jest zbudowanie własnej sieci w zależności od potrzeb powstających obiektów. Dla samorządów terytorialnych zapewnienie stałego dostępu do wody dla mieszkańców gminy oraz odbiór ścieków jest jednym z głównych zadań. Istnieje wiele rodzajów sieci wodociągowych, stosowanych na różnych terenach. Uzależnione są one przede wszystkim od wielkości obsługiwanej jednostki. Zrealizujemy dla Państwa każdy projekt sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Nie jest dla nas żadnym ograniczeniem rodzaj wymaganych materiałów, ich wielkość czy też długość budowanej sieci.

W ramach oferowanych usług zapewniamy:

 • wykonanie wykopów i umocnień ścian
 • wykonanie odwodnień na czas budowy
 • przygotowanie podłoża, uzbrojenie terenu
 • budowę i montaż niezbędnych instalacji
 • zasypanie wykopów połączone z zagęszczaniem

Dzięki posiadanemu przez nas nowoczesnemu parkowi maszyn oraz  całym nowoczesnym zapleczu technicznym możecie być Państwo pewni naszego przygotowania w zakresie realizacji zadań.

Melioracje wodne i roboty ziemne

W tym obszarze oferujemy usługi w zakresie:

 • odwodnień budynków mieszkalnych
 • odwodnień terenów oraz osuszania budynków
 • drenowania
 • wykonywania rowów nawadniających
 • wykonywania rowów odwadniających
 • niwelacji terenu (wyrównywanie nierówności na dużych powierzchniach)
 • ochrony przeciwpowodziowej
 • wykopów pod koryta dróg i ulic wraz z wywozem urobku
 • wykopów pod fundamenty
 • zabezpieczeń obiektów pod szkody górnicze

         Woda i ziemia to dwa żywioły, które potrafią zmienić nie tylko ukształtowanie terenu, ale i doprowadzić do nieodwracalnych szkód oraz zniszczeń obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Dlatego też, wychodząc naprzeciw tego typu nieprzewidzianym zjawiskom naturalnym oraz działalności człowieka, zapewniamy Państwu realizację kompleksowych usług także na tym polu. Wykonujemy szereg prac związanych z odwadnianiem terenów oraz robót ziemnych.

         W swojej ofercie posiadamy także usługi przewiertów pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi. Takie przekopy można wykonywać m.in. pod drogami, torami kolejowymi, terenami zurbanizowanymi. Jest to niezbędne we wszystkich miejscach, w których zachodzi konieczność wykonania przepustów dla zamontowania m.in.:

 • rur sieci wodno-kanalizacyjnych
 • rur sieci gazowniczych
 • rur ciepłowniczych
 • przewodów telekomunikacyjnych
 • przewodów energetycznych

       Decydując się na usługi wykonywane przez Firmę Budowlaną „D-Art” Damian Ogrodowski mają Państwo pewność, że zostaną one wykonane solidnie, zgodnie ze wszelkimi wymogami sztuki budowlanej, a także zgodnie z projektem oraz wszelkimi uzgodnieniami.

         Nasi pracownicy oraz nowoczesny park maszynowy są dla Państwa gwarancją solidności i zadowolenia na długie lata. W zakresie dostępności sprzętu i fachowców z niezbędnymi uprawnieniami i umiejętnościami jesteśmy samowystarczalni co pozwala nam na realizację nawet największych wyzwań.